Karin Westerink Coaching en Training

In augustus 2022 verscheen mijn tweede boek:
'Een nieuwe draad spinnen'
Over verwerking van en omgaan met slechtziend of blind worden

Slechtziend of blind worden heeft grote impact op je leven. De vragen hoe je zoiets verwerkt en hoe je kunt leren omgaan met dergelijk ingrijpend verlies zijn jarenlang actueel voor mij geweest. Lezen is een van mijn manieren om antwoorden te vinden. Maar nergens vond ik een boek waarin ik mijn eigen verwerkingsprocessen herkende. Ik kon me niet spiegelen in bestaande rouwliteratuur, omdat die voornamelijk rouw na verlies van een dierbare aan de dood beschrijft. De rituelen die verbonden zijn aan dergelijke verliezen miste ik voor mijn eigen verliezen. Als je langzaam blind wordt zijn er geen uitvaart, kaartje of bloemen. En hoe neem je afscheid van niet meer auto kunnen rijden of niet meer kunnen lezen? Ik vond niets dat me bevredigende antwoorden bood. Zo kwam ik op het plan mijn eigen 'hulp’-boek te gaan schrijven.

En dat boek is geschreven, en is nu te bestellen via de boekhandel en alle grote webshops.

Braille, audio en e-boek

Het verheugt me zeer dat Passend Lezen (bibliotheek voor mensen met een leesbeperking) mijn boek in de collectie heeft opgenomen. Wie mijn boek niet op de gewone manier kan lezen (door een visuele beperking of dyslexie) kan bij Passend Lezen het boek in audio of in braille lenen.

Nu dus ook als e-boek.

ISBN/EAN: 9789083267654

Te koop bij o.a. Amazon.com en Bol.com.

 


 • Het boek 'Een nieuwe draad spinnen', is mijn eigen antwoord op de vele vragen die ik had over de verwerking van en het omgaan met mijn eigen proces van langzaam blind worden. Er was geen draad oppakken na verlies. Met het schrijven van dit boek heb ik tegelijk mijn eigen nieuwe draad gesponnen. De inzichten in dit boek hebben mij geholpen en nu hoop ik dat het anderen kan helpen. Ik geef mijn inzichten en antwoorden graag door.

  Waarom ik dit boek schreef

  Slechtziend of blind worden heeft grote impact op je leven. De vragen hoe je zoiets verwerkt en hoe je kunt leren omgaan met dergelijk ingrijpend verlies zijn jarenlang actueel voor mij geweest. Ik zocht naar houvast temidden van de vaak verwarrende emoties en gedachten. Lezen is een van mijn manieren om antwoorden te vinden. Maar nergens vond ik een boek waarin ik mijn eigen verwerkingsprocessen herkende. Ik kon me niet spiegelen in bestaande rouwliteratuur, omdat die voornamelijk rouw na verlies van een dierbare aan de dood beschrijft. De rituelen die verbonden zijn aan dergelijke verliezen miste ik voor mijn eigen verliezen. Als je langzaam blind wordt zijn er geen uitvaart, kaartje of bloemen. En hoe neem je afscheid van niet meer auto kunnen rijden of niet meer kunnen lezen?

  Pijn uit de weg gaan

  Wat ik soms tegenkwam was de neiging van mensen de positieve kanten te benoemen, maar pijn en verdriet uit de weg te gaan. Het cliché 'je moet kijken naar wat je nog wel kan' voelde als een taboe op kunnen praten over al die zaken die nooit meer konden en wat dat met me deed. Lang dacht ik dat er iets mis was met mij als ik me weer gefrustreerd en boos voelde over al die beperkingen die volgden uit het langzaam slechter gaan zien. Ik zocht naar richtingaanwijzers hoe je daar mee om moest gaan. Maar ik vond niets dat me bevredigende antwoorden bood. Zo kwam ik op het plan mijn eigen 'hulp’-boek te gaan schrijven.  

  Ik hoop met dit boek een bijdrage te leveren aan meer begrip voor het vaak onzichtbare verwerkingsproces bij mensen die gehandicapt of chronisch ziek worden. Ook de manier waarop iemand reageert op alle stress rondom gehandicapt of ziek worden is complex en vaak moeilijk te begrijpen voor de omgeving. Omgaan met (coping) ingrijpende verliezen is een extra klus.

  Inhoud boek

  Mijn boek bestaat uit vijf delen, onderverdeeld in beknopte hoofdstukken. Ik beschrijf in het eerste deel de impact op mij persoonlijk van de vele verliezen als gevolg van langzaam blind worden. Daarna ga ik dieper in op het algemene en universele verwerkingsproces en verbind dit met mijn eigen ervaringen. Vervolgens licht ik toe hoe verwerking en coping (omgaan met) op elkaar inhaken. Aan de hand van het copingmodel van gedragsdeskundige dr. Margaretha van Eeden loop ik de verschillende copingstrategieën langs en geef ik voorbeelden van mijn eigen coping. In de laatste twee delen beschrijf ik wat mij hielp en nog steeds helpt in moeilijke periodes, en hoe ik mijn nieuwe draad heb gesponnen tot een sterke en glanzende draad.

  Voor wie?

  'Een nieuwe draad spinnen' kan voor mensen die slechtziend of blind worden, alsmede voor hun familie en vrienden, leerzaam, inzichtgevend en troostend zijn. En ik hoop dat mijn boek eveneens zijn weg vindt. naar zorgprofessionals, collega’s, werkgevers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, huisartsen, leerkrachten en studenten. Voor iedereen die intellectueel en met zijn hart wil weten hoe verwerken werkt biedt het boek verdiepende beschrijvingen.

 

 

 


Boek: Verlies Binnenstebuiten

In augustus 2018 verscheen het boekje Verlies Binnenstebuiten.

Theorie over en ervaring met rouw en verlies van zicht.

Met blogs geschreven door een ervaringsdeskundige en een professional.

 

Auteurs:

Karin Westerink

Anke de Jong-Koelé

 


 • Onderstaand de tekst van de inleiding:  Wat weten we over rouw en verlies? Is dat wat we denken te weten toereikend voor het bijstaan van mensen die te maken hebben met verlies? Deze vragen liggen aan de basis van dit boekje. Verlies verwerken aan de ene kant, en iemand daarin bijstaan aan de andere kant is een zeer persoonlijk proces. Wat ons verbindt is mens zijn. De ene mens in kwetsbaar verlies, de ander onthand omdat het verlies niet op te lossen is.  Kennis hebben over het proces en ervaring met de worsteling aan beide kanten, kan de zorgverlener helpen in het contact met haar of zijn cliënt. In het contact van mens tot mens hoeft niets te worden opgelost, het is genoeg de ander te zien en erkennen in de worsteling.

  Een groep medewerkers van Bartimeus, werkend onder de naam kennisgroep verliesverwerking heeft als taak de kennis over rouw en verlies actueel te houden en collega's deze kennis op vele manieren aan te bieden.  Een van deze manieren was de afgelopen jaren het plaatsen van persoonlijke blogs op het intranet. Deze blogs werden geschreven door twee leden van de kennisgroep. De blogs zijn ontstaan vanuit de visie dat kennis over verliesverwerking verder moet gaan dan alleen theoretische kennis. Ervaringskennis verdiept de theorie, en bevordert het inzicht, begrip en bewustzijn bij zorgverleners.  De blogs werden goed gelezen en gewaardeerd. In deze uitgave zijn deze blogs gebundeld, zodat ze ook voor externe zorgverleners beschikbaar zijn. En zo ontstond Verlies binnenstebuiten. Om het van het persoonlijke naar het universele te tillen, en het met verdiepende kennis te ondersteunen, zijn de blogs gegroepeerd in een aantal hoofdstukken met beknopte theorie over rouw en verlies. Tevens zijn er tips voor de zorgprofessional aan toegevoegd.  Hoewel de blogs geschreven zijn voor zorgverleners, lenen sommige teksten zich goed voor het delen met cliënten. Alle blogs gaan over verlies, waarbij een onderwerp of thema soms van meerdere kanten belicht wordt. Omdat dit boekje een bundeling van op zichzelf staande blogs is, komen thema's soms herhaaldelijk terug. Alle blogs hebben daarentegen hun eigen unieke kenmerk, hun eigen verhaal, waardoor ze stuk voor stuk de moeite van het lezen waard zijn. 


  Over de schrijvers

  Karin Westerink (1963) kreeg op 29 jarige leeftijd te horen dat zij de progressieve oogaandoening retitnitis pigmentosa heeft. Na een loopbaan als communicatieadviseur en trainer bij een gemeente startte zij een eigen praktijk als trainer en coach persoonlijke ontwikkeling, met als specialisatie verliesverwerking. Sinds 2012 werkt zij op freelance-basis voor Bartimeus.

  Anke de Jong-Koelé (1964) is 22 jaar werkzaam geweest als Bibliothecaris bij Bartiméus. Sinds 2009 heeft zij daarnaast een praktijk voor verliesverwerking Virtus Praktijk waarbij verlies aan de dood en verlies van gezondheid centrale thema's zijn. Vanaf 1 januari 2016 is zij tevens werkzaam bij iQ Coaches als ambulant coach voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, autisme en ADHD.

  
Verlies en het proces van verliesverwerking heeft vaak veel impact op het leven van iemand. In dit boekje staat verlies van zicht en alle verliezen die daaruit voort kunnen komen centraal. Echter de theorie over verlies en rouw betreft alle soorten verlies, of het nu aan de dood is of gaat over verlies van een relatie, van een been of arm, verlies van gezondheid of van vertrouwen in mensen, van geloof, van werk en inkomen.  De blogs weerspiegelen manieren van kijken naar en omgaan met verlies van zicht en de verwerking ervan. De ervaring van Karin die zelf een progressieve oogaandoening heeft, beschrijft van binnen uit hoe het is je dagelijks te verhouden tot verlies van zicht en alle gevolgen die dat heeft. Een persoonlijke zoektocht naar manieren om je te verhouden tot een werkelijkheid die soms pijnlijk, frustrerend en moeilijk te accepteren is.

  

De blogs van Anke belichten een professionele kijk op rouw en verlies. Naast inkijkjes in aspecten van verlies en rouw, belicht Anke tevens enkele praktijkvoorbeelden waarin duidelijk wordt welke impact verlies van zicht heeft op zowel degene die het treft als diens omgeving.  

  Inhoud van de theoretische hoofdstukken:

  De blogs zijn gegroepeerd rondom een deelthema van rouw en verlies. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met tips voor de zorgprofessional.  

  Hoofdstuk 1 - Rouwsluiers

  Hierin belichten we veel voorkomende opvattingen over rouw en verlies. Deze zogenaamde rouwsluiers kunnen belemmerend werken voor een verwerkingsproces. Veel goed bedoelde adviezen of troostend bedoelde woorden kunnen een averechts effect hebben.  

  Hoofdstuk 2 - De slinger van verlies

  Dit hoofdstuk beschrijft de meest actuele visie op het verliesverwerkingsproces.  

  Hoofdstuk 3 - Coping

  Hoe mensen omgaan met rouw en verlies komt aan de orde in dit Hoofdstuk. Zowel de rouwende zelf, diens omgeving, als de professional hebben strategieën om het gevoel van pijn en onmacht behapbaar te houden. Deze strategieën kunnen het verwerken ondersteunen, maar ze kunnen ook het herstel bemoeilijken.  

  Hoofdstuk 4 - Handreiking voor de professional
  
Hier bieden we de professional een handreiking voor de manier waarop deze het contact met cliënten die in een verwerkingsproces zitten kan aangaan.